Prace inżynieryjne

  • doradztwo techniczne
  • tworzenia nowatorskich rozwiązań
  • projektowanie procesów produkcyjnych
  • projektowanie produktów i urządzeń mechanicznych
  • modelowanie wszelkich obiektów inżynieryjnych 3D
  • obliczenia wytrzymałościowe
 

Usługi

  • frezowanie modeli prototypowych 3D z plastiku (ABS)
  • drukowanie modeli prototypowych 3D (ABS-PP)
  • wykonywanie form wtryskowych