We implement for you

 
     Wdrożenie nowego produktu do produkcji nie jest łatwe. Wykonywanie narzędzi takich jak formy wtryskowe, wykrojniki,  tłoczniki, itp. do wykonania nowego produktu, wymagają również przemyśleń i dobrych rozwiązań.            My nie zostawiamy klienta z tym samego. Szukamy optymalnych rozwiązań,  kontrolujemy wykonywanie narzędzi lub sami projektujemy narzędzia i wykonujemy je we współpracującymi z nami narzędziowniami.

Projektujemy i wykonujemy również przyrządy testowe i pomiarowe.